Últimas Novas do XXXI Congreso de Enciga

Presentación do XXXI Congreso de ENCIGA

Lugar de celebración

 • IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)

Datas

 • 15, 16 e 17 de novembro de 2018

Comité organizador do XXXI Congreso de ENCIGA:

Coordinadoras: 

 • Xoana Mouriño Otero
 • Ana Reboiro López
Correo web para o Congreso: congreso31@enciga.org
 • Data límite para a inscrición: 10 de novembro
 • Data límite para envío de resumos: 20 de outubro
 • Data límite para envío de ponencias completas: 27 de outubro

Inscrición aquí. Máis información no menú da esquerda: XXXI Congreso (2018) 

 

Formulario de Inscrición ao XXXI Congreso de ENCIGA

DATAS LÍMITE

Inscrición: 10 de novembro

Envío resumo: 20 de outubro

Envío ponenc. completa: 27 de outubro

COTA DE INSCRICIÓN

Non socios: 70 €

Estudiantes/xubilados: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2018): De balde
 • IBAN da Conta de Abanca para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
  En CONCEPTO escribiranse as siglas: 31CO, apelidos e nome
  Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario a congreso31@enciga.org