BOLETÍNS

Boletín das Ciencias Nº 87

Xullo 2019

Sumario

 • PRESENTACIÓN
  • ARTIGOS
   • 2019 Ano Internacional do sistema periódico. Un proxecto para un país
    Grupo e innovación Docente CienciaNOSA
   • D.I. Mendeléiev: Unha aproximación ao contexto
    Cid Manzano, Ramón
   • Mirando máis aló do sistema periódico
    Fernández Fariña, Sandra; González Garcia, Luis M.; Martínez Calvo, Miguel; Romero, María J.
   • Buscadores de elementos, constructores do sistema periódico
    Armesto Ramón, Constantino
   • Legado español á táboa periódica
    Fernández García, María Isabel; Gómez Fórneas, Esther; Rodríguez Silva, Laura; Rouco, Lara
   • A Evolución histórica da táboa periódica
    García Rodríguez, Concepción
   • A IUPAC na axuda da confección do sistema periódico
    Bermejo, Manuel R.; Maneiro, Marcelino; Rodríguez Silva, Laura; Fernández García, María Isabel
   • A Clasificación dos elementos químicos no ensino da química no S. XIX na Universidade de Santiago
    Cid Manzano, Ramón
   • A metalurxia na historia do sistema periódico
    Bermejo, Manuel R.; González Noya, Ana M.; Maneiro, Marcelino; Pedrido, Rosa
   • O sistema periódico dende a perspectiva dun químico orgánico
    Peña Gil, Diego
   • O Galicion foi nomeado Oganesson. A utilidade da predicibilidade química de Mendeleev na didáctica da aula
    Bermejo, Manuel R.; González Noya, Ana M.; Pedrido, Rosa; Romero, María J.
   • A táboa periódica en YOUTUBE
    Gómez Doval, María Ángela; Vázquez Tato, José
   • O sistema periódico como ferramenta no ensino da química
    Bermejo, Manuel R.; González Noya, Ana M.; Maneiro, Marcelino; Pedrido, Rosa
   • Táboas periódicas para todo tempo e lugar (2ª edición)
    Cid Manzano, Ramón
   • O sistema periódico na didáctica da aula
    Romero, María J.; Romero, Carmen; Fernández Fariña, Sandra; González Barcia, Luis M.