Inscrición ao XXIII congreso de ENCIGA

XXIII CONGRESO DE ENCIGA. Formulario de Inscrición

  • Data límite para a inscrición: 7 de novembro de 2010
Data límite para envío de resumos: 18 de outubro de 2010
  • Cota de inscrición:
Socios ou asimilados (anteriores a 1-9-2010): De balde Estudiantes ou xubilados: 20 € Non socios: 70 €
  • Conta Bancaria para o Ingreso: Caixa Galicia nº: 2091 0341 84 3040021331
    No xustificante, no apartado CONCEPTO escribiranse as siglas: 23CO, apelidos e nome
    Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario ó correo electrónico congreso23@enciga.org e posteriormente entregar o xustificante bancario no momento de recoller a documentación.FINALIZOU O PRAZO DE INSCRICIÓN

AS LISTAS ESTÁN PECHADAS E ENVIADAS, POLO QUE NON SE PODE ADMITIR XA NINGUNHA OUTRA INSCRICIÓN