Inscrición ó XXIV Congreso de ENCIGA

XXIV CONGRESO DE ENCIGA. Formulario de Inscrición

  • Data límite para a inscrición: 11 de novembro de 2011
Data límite para envío de resumos: 17 de outubro de 2011
  • Cota de inscrición: Socios ou asimilados (anteriores a 1-9-2011): De balde
Estudiantes ou xubilados: 21 € Non socios: 70 €
  • Conta Bancaria para o Ingreso: Caixa Galicia nº: 2091 0341 84 3040021331
    No xustificante, no apartado CONCEPTO escribiranse as siglas: 24CO, apelidos e nome
    Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario ó correo electrónico congreso24@enciga.org e posteriormente entregar o xustificante bancario no momento de recoller a documentación.FINALIZOU O PRAZO DE INSCRICIÓN

AS LISTAS ESTÁN PECHADAS E ENVIADAS, POLO QUE NON SE PODE ADMITIR XA NINGUNHA OUTRA INSCRICIÓN