Ruta 2

RUTA 2: ITINERARIO POLO RÍO SARELA

Técnicos do Proxecto Ríos (ADEGA)

Farase un percorrido a pé dende o Romaño ata a ponte do Carme de Abaixo (2-3 horas), visitando una anterga curtidoría e aplicando as técnicas de monitoreo fluvial que se usan no Proxecto Ríos para avaliar o estado ambiental dos ríos galegos. Preténdese involucrar ao profesorado galego nesta importante rede á que xa pertencen máis de cen colectivos de todo o país. Recoméndase levar botas e roupa de trekking.

( máx. 30 asistentes)