Ruta 3

RUTA 3: ITINERARIO XEOLÓXICO POR SANTIAGO

Prof. Concepción González Adán. IES Rosalía Castro de Santiago.

Percorrido pola cidade de Santiago para observar os diferentes tipos de rochas usadas na construcción de edificios e pavimentos, comparando as zonas nova e vella da cidade.

(máx. 30 asistentes)