Asemblea ordinaria de ENCIGA

Por orde do Sr. Presidente, convócase a Asemblea Ordinaria para o día 23 de Novembro de 2012 ás 19:45 horas en primeira convocatoria, e ás 20:15 horas en segunda convocatoria, no IES Xelmírez I de Santiago de Compostela, coa seguinte Orde do día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior
2.- Informe do Presidente
3.- Informe do tesoureiro e aprobación, se procede das contas do exercicio anterior
4.- Rogos e preguntas
Ver convocatoria da Asemblea ordinaria en pdf