Asemblea extraordinaria de ENCIGA

Por orde do Sr. Presidente, convócase a Asemblea Extraordinaria para o día 23 de Novembro de 2012 ás 20:30 horas en primeira convocatoria, e ás 21:00 horas en segunda convocatoria, no IES Xelmírez I de Santiago de Compostela, coa seguinte Orde do día:
1.- Presentación de candidaturas para a renovación da xunta directiva
2.- Votación para a elección de Presidente e xunta directiva da asociación.
Ver convocatoria da Asemblea extraordinaria en pdf