Curso sobre los Videojuegos y la Educación hoy

A Universidade Internacional MENÉNDEZ PELAYO (UIMP - GALICIA) impartirá un curso sobre LOS VIDEOJUEGOS Y LA EDUCACIÓN HOY: ¿QUÉ HAY QUE SABER?

O encontro proponse someter a exame a repercusión que os videoxogos están tendo sobre a infancia e a xuventude a través, concretamente, de distintas manifestacións actitudinais e conductuais, considerando o trasfondo dunha sociedade dominada pola tecnología. o cal tamén plantexa notorios desafíos á educación, dentro e fora da escola, dada a forte presencia dos recursos dixitais nas formas de aprender e na vida de familias, centros de ensino, alumnos e profesores.

Os destinatarios do encontro son, sobre todo, profesores, orientadores escolares, alumnos universitarios e familias.

O curso celebrarase do 3 ao 5 de Setembro no Arquivo do Reino de Galicia (Xardín de San Carlos, s/n. A Coruña).