Convocatoria asemblea ordinaria para 22 de novembro de 2013

ENCIGA convoca a Asemblea Ordinaria para o día 22 de novembro de 2013 ás 18:45 horas en primeira convocatoria, e  ás 19:15 horas en segunda convocatoria, no IES Eduardo Blanco Amor de Ourense.

Ver convocatoria