Clickonphysics

A web clickonphysics.es é froito dun Proxecto de Innovación (2011-2013) da Universidade de Vigo que xa presentaron varias veces nos congresos de ENCIGA e algúns cursos de formación de profesorado. Un traballo de colaboración entre profesorado e alumnado de primeiro curso das enxeñarías da Universidade de Vigo. Actualmente xa están completados os Proxectos de Física do primeiro cuatrimestre que faltaban do curso actual 2013-2014. Deste xeito, postos ao día, na web hai preto de douscentas actividades experimentais sinxelas e documentadas nun linguaxe sinxelo (información, videos, enlaces, ...) que amosan conceptos, leis e principios da Física tamén para nivel preuniversitario.