Oradores invitados ao XXVIII Congreso de Enciga

Análise non lineal

Alberto Cabada Fernández
Departamento de Análise Matemática,
Facultade de Matemáticas,
Universidade de Santiago de Compostela
(Currículo)

 

Os procesos da natureza réxense por leis universais que, na meirande parte dos casos, son non lineais. É decir, a resposta do sistema non é expresable como a suma dos comportamentos dos distintos descritores involucrados no mesmo. Esta propiedade complica, en moitas situacións de forma inabordable, o estudo dos modelos que xorden para entender tales procesos. 

Presentaránse algúns modelos matemáticos que nos sirvan de exemplo da aplicabilidade das técnicas usadas dende a análise non lineal. Técnicas que nos permiten traballar cunha parte lineal asociada ó problema considerado, facendo deste xeito que sexa posible estudar as propiedades cualitativas das solucións buscadas. 

A nosa intención é trasmitir como as ferramentas abstractas propias desta teoría poden ser aplicadas a casos concretos, como a oscilación dunha ponte ou o movemento dunha onda no mar.

 


 

Homenaxe a Vicente Vázquez Queipo

Mercedes Sampayo Yáñez
(Currículo)

Preténdese realizar unha aproximación biográfica de Vicente Vázquez Queipo, na que se esbozarán as súas múltiples facetas de divulgador científico, académico, metrólogo, numismático, economista, monetarista, home de leis, alto executivo ao servizo do Estado, político relevante do partido moderado no reinado de Isabel II... Incidindo que en todas estas facetas subxace a súa preocupación pola educación.

 


 

Ciencia e Docencia: Reflexións dunha Docente e Investigadora Galega en Londres

Olalla Castro Alvaredo
Investigadora galega en Londres
(Currículo)

 

Presentará un resumo da súa traxectoria personal e profesional centrándome naqueles aspectos que considera máis sorprendentes, distintivos e interesantes dunha carreira docente e investigadora no exterior. Presentará algunhas ideas adquiridas nos seus anos como docente sobor do que considera os maiores desafíos do profesor dunha disciplina científica universitaria. Discutirá algunhas das diferencias principais entre os sistemas de ensino anglosaxón e español, así como as dificultares máis comúns que experimenta un novo estudante universitario. Resumirá tamén os aspectos principais da súa actividade como investigadora nunha disciplina extremadamente especializada na que as mulleres teñen escasa representación.