Climathon 2017

Xornadas Climaton 2017

Hoxe en día, o cambio climático xa nos está afectando. Os danos serán máis pronunciados a menos que se tomen medidas. O Noso reto é protexer a beleza fundamental da paisaxe, os recursos naturais e o carácter especial para as generacioós presentes e futuras. Polo tanto, en Climathon 2017 avaliarase os impactos máis relevantes do cambio climático en Galicia e nos nosos concellos e buscaremos ideas innovadoras para mitigar o cambio climático, reducir a nosa vulnerabilidade e aproveitar as oportunidades que o cambio climático pode traer.