Asociacións

  • Enciga
    Asociación de ensinantes de Ciencias de Galicia.
  • AEFiQ-Curie
    Asociación para o ensino da Física e Química - Curie. Recursos, actas de xornadas, enlaces, etc.