Convocatoria de Asemblea Extraordinaria de ENCIGA

Por orde do Sr. Presidente, convócase a Asemblea Extraordinaria para o día 17 de novembro de 2017 ás 20:45 horas, no salón de actos da Casa da Cultura do concello de Allariz, coa seguinte
Orde do día:
1.-Renovación da Xunta Directiva

Santiago a 26 de novembro de 2017
A Secretaria

Descargar Convocatoria en pdf