Formulario de Inscrición ao XXXI Congreso de ENCIGA

DATAS LÍMITE

Inscrición: 10 de novembro

Envío resumo: 20 de outubro

Envío ponenc. completa: 27 de outubro

COTA DE INSCRICIÓN

Non socios: 70 €

Estudiantes/xubilados: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2018): De balde
  • IBAN da Conta de Abanca para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
    En CONCEPTO escribiranse as siglas: 31CO, apelidos e nome
    Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario a congreso31@enciga.org
Se xa estás inscrito, e queres comprobar os teus datos, introduce o código que che enviou o sistema ao facer a inscrición e pulsa no botón "Ver-Modificar Datos". Código:

¿Olvidaches o Código?
Datos Persoais
* Apelidos:
* Nome:
* NIF ou BI:
Nacionalidade:
* Enderezo:
* Poboación:
* Cód. Postal:
* Provincia:
* Teléfono:
* E-mail:
O Certificado de Asistencia coas horas enviarase ao enderezo indicado no apartado de Datos Persoais.
Datos Profesionais
NRP:
Asignatura:
Licenciado en:
Últ. Centro traballo:
Nivel
Primaria
Universidade
Estudiante
Secundaria
Parado
Xubilado
Outro
Outros datos
  • Socio de ENCIGA ou Asociacións con reciprocidade
Non    
  • Asistirá á Cea de confraternidade (prezo: 30 €). Indique se prefire carne ou peixe de 2º prato, ou marque Non se non vai á cea
Sí (carne)

Sí (peixe)

Non
Pagarase antes do 10-XI-2018, na conta de Abanca co IBAN: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
Indicar no apartado concepto: CEA, apelidos e nome
 
quedan 25 prazas quedan 15 prazas quedan 43 prazas
quedan 45 prazas quedan 43 prazas
Non reserva
Caso de presentar comunicación (ponencia 30 min ou obradoiro 90 min), cubre o seguinte apartado:

Datos Comunicacións
Título 1:
Modalidade 1:
Título 2:
Modalidade 2:
Título 3:
Modalidade 3:
Material necesario:
CV (canón vídeo), OR (ordenador), VI (vídeo), AU (auga) ou outro.
- - - Outro:
Observacións
* Campos obrigatorios

MOI IMPORTANTE
1) Entregar ao final do Congreso as dúas follas de control: a das asistencias asinada, e a folla coa enquisa. (Normativa galega D.O.G. 11-4-2007). Doutro xeito, non poderemos extender o Certificado.
2) Apuntarse na Mesa de Inscripción ao chegar ao Congreso.


Comité organizador

Coordinadores: 

  • XOANA MOURIÑO OTERO
  • ANA REBOIRO LÓPEZ

Contactar