Institucións

Bibliotecas

Biblioteca Universitaria de Santiago

Universidades

Universidade de Santiago

Universidade de A Coruña

Universidade de Vigo

Todas as Universidades de España

Administración Autonómica de Galicia

CESGA
Centro de Supercomputación de Galicia

Consello Económico e Social de Galicia
Web deste órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica, con información sobre as súas funcións e competencias e cun índice dos informes, dictames e memorias que emite.

Conxuga
Web oficial do Consello da Xuventude de Galicia

DOGA
Diario Oficial de Galicia

EGAP
Escola Galega de Administración Pública

Parlamento de Galicia
Páxina oficial do Parlamento de Galicia, con información sobre a súa organización, competencias e funcionamento, ademais de todos os datos referentes á súa composición actual e en anteriores lexislaturas 

Xacobeo
Informa da historia do Camiño de Santiago e dos programas de promoción da Xunta de Galicia

Xunta de Galicia
Páxina oficial da Xunta de Galicia