Noticias da ciencia

Noticias de la ciencia y la Tecnología (de http://www.amazings.com)

Noticias del espacio (de http://www.amazings.com)

Noticias relacionadas co ano mundial da física 2005 (de http://www.fisica2005.org)

CIENCIAnet
Amena web desde unha visión divertida da Ciencia, con anécdotas, notas históricas e actividades practicas.

El Escéptico Digital, boletin de noticias sobre ciencia y escepticismo
Boletín Electrónico de Ciencia, cunha visión crítica cara as pseudociencias

Todo Ciencia
Portal de ciencia en español con reportaxes, novas, opinións e servicios

Boletin digital de IESALC
De periodicidade quincenal e distribución gratuita. Cubre o acontecer da educación superior en América Latina e o Caribe, e contén variadas informacións, estudios e documentos