Comunicado da Asamblea de Enciga sobre o Decreto do Plurilingüísmo