Libro compendio de materiais e recursos de prácticas científicas para o profesorado de secundaria

Libro-compendio, coordinado por Beatriz Crujeiras, no que se recollen materiais que pretenden servir como recursos para o profesorado de educación secundaria interesado en promover o desenvolvemento do coñecemento sobre a natureza das prácticas científicas na aula. O uso destas tarefas na aula proporciona ao alumnado oportunidades para aplicar os coñecementos curriculares en contextos que requiren un papel activo, a toma de decisións, pensamento crítico e creatividade.

Este compendio foi presentado no XXXIV congreso, o resumo da comunicación o podedes atopar na páxina 57 do boletín de dito congreso.