BOLETÍNS DAS CIENCIAS

Ver Boletín:

Boletín das Ciencias Nº 47

Outubro 2001


Facer click para agrandar

Sumario

 • PRESENTACIÓN
  • EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
   • Unha aproximación non dogmática á circunferencia
    Labraña, Antón
   • O mercurio. Un perigoso contaminante
    Lodeiro Rodríguez, Carlos
   • Modelos de funcións. Medidas da man e funcións que xeneran
    Cachafeiro Chamosa, Luis Carlos
  • HISTORIA DA CIENCIA
   • A primeira gran revolución científica da física
    Constantino Armesto, Ramón
   • As partículas elementais
    Cid Manzano, Ramón
  • FIRMA INVITADA
   • Como extraer ADN na cociña
    Carracedo, Angel
  • O XÉNERO NA CIENCIA
   • ¿Quen inventou a metalurxia?
    Bermejo, Manuel r.; González Noya, Ana M.
  • RECURSOS DIDÁCTICOS
   • Manipulados de Galicia S. L. Recollida, transporte e valoración de papel e cartón
    Pérez Rodríguez, Ramses
   • A exposición permanente da Fundación "Fernando Blanco de Lema" (Cee)
    Sisto Edreira, Rafael; Bugallo Rodríguez, Ánxela
  • NOVAS
   • Reseñas bibliográficas
    Cid Manzano, Ramón
  • AXENDA
   • Congresos, Xornadas, Cursos ...

   Ver Boletín: