Faite socio

(Nota: Este formulario é exclusivamente para inscribirse como socio/a de Enciga. Se desexas inscribirte no Congreso de ENCIGA fai clic aquí.)
Recorda que debes autorizar ó teu banco para que aboe os recibos de Enciga. Para elo debes poñerte en contacto co teu banco e comunicarlle esa autorización ou ben enviarlla por escrito segundo este modelo.

Inscrición para facerse socio/a de ENCIGA

Se xa eres socio e tes cuberto noutra ocasión este formulario, pero queres comprobar os teus datos, modificalos ou darte de Baixa, introduce o teu código de identificación e pulsa en "Ver-Modificar Datos". Código:

¿Olvidaches o Código?

Datos Persoais
* Apelidos:
* Nome:
* N.I.F.: Nacionalidade:
* Enderezo:
* Poboación: * Cód. Postal:
* Provincia: * Teléfono:
** E-mail:

Prefiro as Comunicacións por Email Non
¿Queres Pertencer á Sección de Matemáticas? Non

Datos Profesionais
N.R.P.:
Asignatura:
Licenciado en:
Nome Centro traballo:
Enderezo:
Poboación: Cód. Postal:
Provincia: Teléfono:
Nivel
Primaria Universidade Estudiante
Secundaria Parado Outro

Datos Bancarios
¹ Nome Banco :
¹ Cód. IBAN de 24 caracteres
Calcula o teu IBAN
: a partir do teu nº de conta
- - - - -

Observacións


* Campos obrigatorios
** Obrigatorio se quere recibir as comunicación por correo electrónico

¹ Se o prefires podes deixar en branco os datos bancarios, e envialos por correo ordinario a ENCIGA, apartado de correos 103,
15780-Santiago de Compostela

Cota de Inscrición como Socio de Enciga

Cota Asociación: 42 euros/ano
Cota Asociación + Secc. Matemáticas: 63 euros/ano

(Pertencer á Sección de Matemáticas implica recibir a revista SUMA)

mail: secretaria@enciga.org