Portais educativos

Portais educativos

educaplus.net
Recursos de física e química: movementos rectilíneos, táboa periódica, etc. con animacións.

Edu-Red. EDUcación en la Red
Índice de recursos educativos clasificados por materias e por niveis educativos. Contén recursos comerciais, programas, institucións educativas e recursos particulares: páxinas personais, apuntes.

Redemat
Buscador específico de temas de Matemáticas con gran cantidade de direccións de interese. Autor Flavio.

tumaster.com
Buscador de masters e postgraos.

Subscribe to RSS - Portais educativos