XIV CONGRESO DE ENCIGA

22, 23, 24 de Novembro de 2001
I.E.S "Lama das Quendas"
R/ Alférez Baanante,
Chantada-27500  (Lugo),
Nº Teléfono: 982440551
e-mail: congreso@enciga.org

Patrocinadores


    Para calquera consulta poñerse en contacto cos organizadores do Congreso no Instituto "Lamas das Quendas" de Chantada, telf. 982440551, ou ben a través da dirección de correo electrónico: congreso@enciga.org

PRAZOS

    A data límite de recepción de resumes e de inscricións será o día 11 de outubro de 2001

CONTIDOS

Actividades

No congreso desenvolveranse as seguintes actividades:

Temas

Os temas que suxerimos para a presentación de traballos, sen carácter excluínte, son:

 

Congresos Anteriores

Copyright © 2001, ENCIGA