XXII CONGRESO DE ENCIGA
19, 20 e 21 de novembro de 2009
no IES Pintor Colmeiro de Silleda