XXI Congreso de ENCIGA

2008
IES Manuel Chamoso Lamas
O Carballiño (Ourense)

Info álbum