Formulario de inscrición ao XXVI Congreso de ENCIGA

DATAS LÍMITE

Inscrición: 14 de novembro

Envío resumo: 18 de outubro

Envío ponenc. completa: 25 de outubro

COTA DE INSCRICIÓN

Non socios: 70 €

Estudiantes/xubilados: 21 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2013): De balde
  • Conta Bancaria para o Ingreso: Novagalicia Banco nº: 2080 0341 14 3040021331
    En CONCEPTO escribiranse as siglas: 26CO, apelidos e nome
    Deberase enviar (escaneado) o xustificante bancario a congreso26@enciga.orgFINALIZOU O PRAZO DE INSCRICIÓN