Faite socio

Faite Socio

(Nota: Este formulario é exclusivamente para inscribirse como socio/a de Enciga. Se desexas inscribirte no Congreso de ENCIGA fai clic aquí.)
Recorda que debes autorizar ó teu banco para que aboe os recibos de Enciga. Para elo debes poñerte en contacto co teu banco e comunicarlle esa autorización ou ben enviarlla por escrito segundo este modelo.

Inscrición para facerse socio/a de ENCIGA

Se xa eres socio e tes cuberto noutra ocasión este formulario, pero queres comprobar os teus datos, modificalos ou darte de Baixa, introduce o teu código de identificación e pulsa en "Ver-Modificar Datos". Código:

¿Olvidaches o Código?
Datos Persoais
* Apelidos:
* Nome:
* N.I.F.: Nacionalidade:
* Enderezo:
* Poboación: * Cód. Postal:
* Provincia: * Teléfono:
** E-mail:
Prefiro as Comunicacións por Email:    Non
¿Queres Pertencer á Sección de Matemáticas?:    Non
Datos Profesionais
N.R.P.:
Asignatura:
Licenciado en:
Nome Centro traballo:
Enderezo:
Poboación: Cód. Postal:
Provincia: Teléfono:
Nivel:
  • Primaria
  • Universidade
  • Estudiante

  • Secundaria
  • Parado
  • Outro
Datos Bancarios
¹ Nome Banco:
¹ Cód. IBAN de 24 caracteres - - - - -
Calcula o teu IBAN: a partir do teu nº de conta
Observacións
* Campos obrigatorios
** Obrigatorio se quere recibir as comunicación por correo electrónico

¹ Se o prefires podes deixar en branco os datos bancarios, e envialos por correo ordinario a ENCIGA, apartado de correos 103,
15780-Santiago de Compostela

Cota de Inscrición como Socio de Enciga

Cota Asociación: 42 euros/ano
Cota Asociación + Secc. Matemáticas: 63 euros/ano

(Pertencer á Sección de Matemáticas implica recibir a revista SUMA)

mail: secretaria@enciga.org