Quen somos

¿Que é ENCIGA?

ENCIGA foi fundada o 16 de xaneiro de 1988, e básicamente é unha asociación de profesores e profesoras de Ciencias que tenta mellorar a calidade do ensino nas áreas matemático‑científico‑tecnolóxicas nos niveis educativos non universitarios.
Na súa estructura toma como modelo outras asociacións que xa existen no mundo, fundamentalmente a ASE (Association for Science Education) inglesa e a NTSA (National Teachers Scientific Association) americana.

Forma parte da Federación Internacional de Asociacións de Ensinanza da Ciencia, ICASE International Council of Associations for Science Education)
ENCIGA agrupa a ensinantes de Galicia, aínda que nas súas actividades está aberto á colaboración de profesores e profesoras de ciencias doutras partes de España ou de fóra de España.

Se es profesor ou profesora de ciencias e aínda non formas parte da nosa asociación, anímate e inscríbete en ENCIGA.

Obxectivos de ENCIGA

O obxectivo fundamental de ENCIGA é tenta de mellora-la calidade no ensino na área de ciencias, nos niveis educativos non universitarios.

Para consegui-lo seu obxectivo fundamental, ENCIGA tenta de impulsar e dinamiza-los traballos de investigación educativa e intercambio de información entre os asociados/as.
Tódolos resultados e informacións, tanto dos grupos de traballo coma dos asociados/as, canalízanse a través do Boletín das Ciencias que é o medio de comunicación oficial de Enciga.

O Congreso Anual de Ensinantes de Ciencias é o acontecemento anual da asociación que, ademais do fin formativo, terá un fin claramente social: o achegamento entre nós, ademais de colegas, verdadeiros amigos/as na profesion.

Por último, debe ser ENCIGA un colectivo a consultar polas autoridades educativas á hora de acometer calquera traballo que afecte directamente á didáctica das ciencias.

Estatutos de ENCIGA

Ver estatutos en pdf