Formulario de Inscrición ao XXXI Congreso de ENCIGA

Congreso de ENCIGA
DATAS LÍMITE

Inscrición:
10 de novembro

Envío resumo:
20 de outubro
Envío ponencia completa
27 de outubro
COTA DE INSCRICIÓN
Non socios: 70 € Estudiantes/xubilados/Prácticas: 25 € Socios/asimilados (anteriores ao 1-9-2018): 0 €
IBAN para o Ingreso: ES42 2080 0341 1430 4002 1331
En CONCEPTO poñer: 31CO, apelidos e nome.
Deberase enviar (escaneado) o xustificante a congreso31@enciga.org


FINALIZOU O PRAZO DE INSCRICIÓN